İK

3teks Medikal Tekstil’i vizyonu ve misyonu yanında bir bütün yapan değerler Azim, Dürüstlük, Dinamizm ve Sürekli Gelişimdir. Ekibimizin bir parçası olmak isteyen tüm potansiyel elemanların bu değerleri hayat tarzı olarak benimsemiş bireyler olması ve 3teks firmasını en doğru biçimde temsil yeteneğine sahip olması gerekmektedir.

Kişisel Bilgiler Kadın Erkek Gün / Ay / Yıl
Eğitim
Tecrübe
İstek
Başvuru